Nu vom folosi sau comunica datele Dvs. personale fara permisiunea Dvs.

GADA PAVIMENTI SRL este o persoana juridica romana care are ca obiect principal de activitate importul si comercializarea de materiale pentru amenajari: gresie, faianta, parchet.


GADA PAVIMENTI SRL are sediul social in Bucuresti, tel:+4031.422.08.56, mob.+40728.932.091 este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J40/9327/2006, avand cod fiscal RO18742908 este reprezentata legal de Dl.Gabriel Iordachescu – Director Executiv.


GADA PAVIMENTI SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate cu ocazia derularii raporturilor comerciale/contractuale.


Datele cu caracter personal sunt colectate numai cu acordul/acceptul Dvs, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea GADA PAVIMENTI SRL, de exemplu prin documente contractuale, prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online etc.


Scopul colectarii datelor cu caracter personal este:

Derularea activitatii comerciale/contractuale a GADA PAVIMENTI SRL.

Facturarea si incasarea valorii produselor si serviciilor oferite de GADA PAVIMENTI SRL.

Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii, comunicarea comerciala cu acestia prin orice mijloc de comunicare

Indeplinirea obligatiilor legale incidente

Comunicarea cu organismele / autoritatile / institutiile publice sau de interes public

Activitati de audit sau supraveghere

Arhivare

Colectare debite / recuperare debite restante

Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executie a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti etc.


GADA PAVIMENTI SRL va considera toate informatiile colectate de la Dvs confidentiale si nu le va partaja cu terti (cu exceptia autoritatilor, in limitele prevederilor legale) fara consimtamantul Dvs expres si anterior.


Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele vizate care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza: clienti persoane fizice ai GADA PAVIMENTI SRL sau reprezentanti imputerniciti ai acestora (pentru scopul derularii raporturilor comerciale/contractuale)


Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi: autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare /reasigurare.


In cazul in care doriti ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de GADA PAVIMENTI SRL, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra.


Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre GADA PAVIMENTI SRL sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, cu exceptia cazului in care GADA PAVIMENTI SRL demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea. In caz de opozitie nejustificata, GADA PAVIMENTI SRL este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin bifarea casutei din formularul de contact Dvs confirmati ca ati citit acest document si ati fost informat /a corect, complet, precis, ati luat la cunostinta, intelegeti pe deplin si sunteti de acord cu prevederile cuprinse in prezentul document.